2016. május 30., hétfő

II. évfolyam 22. szám

ÁDER JÁNOS LEVELE:


Kedves Decsi-kiss JÁnos!


Köszönöm eddigi támogatását, és azt, hogy Ön is azok népes táborába tartozik, akik az Élő Bolygónk klímavédelmi akció lezárultát követően is a közös munka folytatása mellett döntöttek. Örömmel tájékoztatom, hogy az elmúlt hónapokban három fontos előrelépés történt a klímavédelem terén.

Április 22-én az ENSZ New York-i székházában megtisztelő kötelességemnek eleget téve – 175 ország képviselőjével közösen – aláírtam hazánk nevében a Párizsi Megállapodást. Így az Ön cselekvő támogatásának is köszönhetően megnyílt az út a párizsi klímacsúcson elért eredmények ratifikációja és a közösen elfogadott célok gyakorlati megvalósítása előtt.

Május 9-én kezdeményeztem az Országgyűlésben az egyezmény mielőbbi ratifikációját. A magyar parlament e heti döntésével egyhangúlag támogatta a Párizsi Megállapodást, aminek a kihirdetését a tegnapi napon elrendeltem. Magyarország az EU tagállamai közül elsőként foglalta törvénybe az egyezményt.

A harmadik ügy, amelyről tájékoztatni szeretném Önt, a 2016-os Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése. Az elmúlt hónapok részben ezen esemény hazai és nemzetközi előkészítésével teltek. Ennek köszönhetően immár a találkozó honlapja is elérhető, amelyet szívesen ajánlok figyelmébe (www.budapestwatersummit.hu). Bízom benne, hogy az idei nemcsak az ENSZ-szel együttműködésben megvalósított 2013-as konferencia méltó folytatása lesz, hanem érdemi továbblépést is jelent majd a fenntartható fejlődést szolgáló gyakorlati megoldások minél szélesebb körű elterjesztésében. Ezúttal e cél érdekében adunk randevút a világ vízügyekkel foglalkozó politikai, üzleti, tudományos és pénzügyi döntéshozóinak Budapesten.

Figyelmét és segítségét megköszönve
tisztelettel üdvözli
Áder János

*****
Tolna megye útfelújításai - Sajtótájékoztató - Tengelic
*****
Újabb földalatti kamra nyitására készül az RHK Kft.
Bátaapátiban
2016. május 27. – Az idei évben az utolsó hordó is végleges helyére kerül a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 2012-ben átadott első kamrájában, így jö-vőre már a második kamrát is üzembe helyezik a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) szakemberei. Érdekesség, hogy a paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékainak végleges elhelyezésére épített, világszínvonalú létesítmény eddig már kö-zel százezer szakmai és civil érdeklődőt fogadott.
„Hazánk egyetlen atomerőművének kis és közepes aktivitású hulladékából eddig már 6536 hordót szállítottunk balesetmentesen és biztonságosan a bátaapáti tárolóba. Tevékenységünket számos hazai hatóság ellenőrzi, és mindig mindent rendben találnak. Megannyi nemzetközi szakmai szervezet vendégeskedett már nálunk, akik munkánkról és az NRHT-ról a legna-gyobb elismeréssel szóltak” – nyilatkozta Honti Gabriella, a létesítményt üzemeltető RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője, a tároló környezetében elhelyezkedő települések közös tájékoztató napján, a TETT-re Kész Napon. A bátaapáti létesítménnyel kapcsolatban emlékez-tetett arra, hogy a föld alatt, véglegesen 2012 óta tárol kizárólag a paksi atomerőműben kelet-kezett kis és közepes aktivitású hulladékot a Társaság. „A tervek szerint még az idei év végéig sikerül megtöltenünk a felszín alatt 250 méterre található egyes kamrát a Pakson, elsősorban 2007 februárja előtt keletkezett hulladékkal. Ez azt jelenti, hogy négy évvel az átadása után 537 betonkonténerben, 4833 hordó hulladék lesz végleges helyén, az elsőként kialakított kam-rában”.
A létesítmény kettes számú kamráját a tervek szerint a jövő év közepén helyezi üzembe az RHK Kft. Ennél már egy új hulladék-elhelyezési koncepciót alkalmaznak majd, ami az eddigi magas fokú biztonság megőrzése mellett sokkal jobb térkihasználást tesz lehetővé. Így az üzemeltetés is gazdaságosabb lehet. Az új koncepció bevezetésének előkészítésével párhuza-mosan a tárolót befogadó, kiváló vízzáró tulajdonságú gránitban már a harmadik és negyedik kamra kiépítésével is végeztek a szakemberek. Így jó előre, hosszú évekre biztosítva van a kis és közepes aktivitású hulladék (az atomerőműben elhasznált szerszámok, védőfelszerelések, segédanyagok) elhelyezése.
Az NRHT működtetése és továbbépítése mellett az ismeretterjesztésre, tájékoztatatási felada-taira is kiemelt figyelmet fordít a Társaság. Ennek, és a létesítményt övező kiemelt figyelem-nek köszönhetően az idei évre várhatóan a százezer főt is eléri majd az eddigi látogatók szá-ma. Az építkezés kezdetétől eltelt több mint tíz évben számos magas rangú delegáció járt már a világszínvonalat képviselő komplexumban, illetve rengeteg iskolai valamint lakossági csoport is saját szemével győződhetett meg a hazai radioaktívhulladék-kezelés és -tárolás biztonságos
megvalósításáról. Éppen a fokozott érdeklődés miatt készült el Bátaapátiban az a tavaly átadott interaktív látogatóközpont, amely igen népszerű lett már a megnyitását követő hónapokban.
„A tároló működése továbbra is élvezi az itt élő lakosság támogatását. A helyiek körében igen magas az NRHT-ban zajló munka, de a Társaság tevékenységének ismertsége is. A kétévente
végzett közvélemény-kutatások friss adatai adnak rendszeresen visszajelzést számunkra a térségi kommunikációnk eredményességéről – a legutóbbi épp a tavalyi esztendőben volt” –
nyilatkozta Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, az érintett hét települést tömörítő szervezet, a TETT elnöke. „Lakossági Ellenőrző Csoportunk is folyamatosan nyomon követi
a létesítmény működését, és ahogy eddig, úgy legutoljára is rendben talált mindent. A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás széles körű tevékenységet folytat az itt élő emberek
informálásának érdekében. Ezért is rendeztük meg immár tizenhatodik alkalommal a TETT-re Kész Napot, amelynek programjában természetesen az ismeretterjesztő előadások is helyet
kaptak”. 
Bánki András
*****
Orbán napi ünnepség Szekszárdon - Istifángödrében
*****
Falunap - Kurd
2016-05-21

*****
Önálló beavatkozásra jogosultak a kurdi önkéntes tűzoltók
Link >>  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése