2016. március 30., szerda

II. évfolyam 13. számDecsi-Kiss János

AMIKOR ELJÖSSZVak szemeim látnak majd

Süket füleim hallanak

Némaságom nyelve ujjongva ujjong

Amikor eljössz

Ugrándozom bénaságomból mint szarvas

Megtisztítasz, hogy a szentek útját járjam

Hol balgaként nem bolyonghatok

Amikor eljössz

Egymásba zuhognak a tavak

Hegyek közé éneket zengek

Hogy ne fájjon a lét, ne fojtson a sírás

Amikor eljössz

 2010.nov.30
*****
 "Konyhaművészet" képekben
Komáromi Zoltán fotói

*****
Decsi Kiss János

CONSOLATIO – KONSZOLÁCIÓ
VIGASZTALÁS

A holtakat semmi baj nem éri
A halál a születés előtti állapotba rak
Mindenki meghal
Minden változik
Nem sirathatunk senkit egész életében
Tudjuk hogy magunkban hordozzuk a halált
Velünk van naponta minden órában
Télen és nyáron őszön és tavaszon
Változik az anyag a szökőár fölfalja a szigetet
A tűz felégeti a fát
A tyúkot megeszed teste téged táplál
Élvezed az érett gyümölcs ízét amibe az belepusztul
Idejében meghalni jótétemény
Mindenkinek kijelölt ideje van
Be kell tölteni a végzetet
Bevégzi művét a sors
Minden gyarapodás veszteség
Az öreg kor felfalja az ifjút
Ifjú a gyermeket gyermek a csecsemőt
Minden változás
Ez vigasztalás
*****
Dr. Wagner Gyula gondolatai
*****

Decsi-Kiss János
DALLAL  DICSÉRŐ

Neveden nevezlek és dallal dicsérlek
Mert igazmondásoddal felkaroltál
Valóra váltottad ígéreteid
Írásokból merítettél türelmet és vigaszt
Így egy szívvel  szájjal magasztalhatjuk az Istent
Ott a mennyben és itt lent

2010.nov.30.
*****
Virágvasárnapi visszapillantó
Samos Zsuzsa kiállítása Decsen
*****
Kérdések és válaszok a Paksi Atomerőműről (II.)
*****

2016. március 22., kedd

"TENGERT LÁTTAM, AHOGY KITEKINTÉK"


Áder János részvételével került sor a jeges árvíz emlékezetére
Tolna megyébe látogatott a Víz Világnapján Áder János köztársasági elnök, aki az 1956-os dunai jeges árvíz 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen hívta fel a figyelmet a klímát befolyásoló tényezőkre. A Vármegyeházán megtartott eseményen beszédet mondott Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök is, rávilágítva a víz sors- és kultúraalakító szerepére a megyében. Bogyiszlón koszorúzással folytatódott a program, és az érintett polgármesterek elmesélték, hogyan hatott az árvíz a települések életére.


A köztársasági elnök beszédében kiemelte: az ipari fejlődés következtében eljutottunk oda, hogy a Föld legtöbb folyója nem tud sem táplálékot, sem fogyasztható vizet adni a mellette élőknek.

"A Föld óriási területein a víz ma már nem az élet, hanem a betegség forrása. Ötszázmillió ember él olyan területen, ahol a vízkészletek - a mostani fogyasztás mellett - néhány évtizeden belül elfogynak"- hívta fel a figyelmet. Az államfő Ferenc pápa a környezetről szóló, 2015. júniusban kiadott enciklikáját idézte, amelyben az áll, hogy "már túlléptük a bolygó kizsákmányolásának maximális határát". Mint mondta, "az ember mérhetetlen kapzsiságában már régóta többet vesz el a természettől, mint amennyire joga lenne, amennyit a természet elviselni képes, és pótolni tud".

A 60 évvel ezelőtti jeges dunai árvízről szólva azt mondta: nemzedékek óta foglalkoztatja az emberiséget az, hogy hogyan tudjuk megvédeni a vizet, és megvédeni magunkat a víztől. 1956 márciusában a Duna megmutatta, hogy a folyó hogyan válhat félelmetes ellenséggé - jegyezte meg.
Felidézte: a folyó felső szakaszán viszonylag szerencsésen levonult az ár, Dunaföldvárnál és a bogyiszlói átvágásban azonban több méteresre duzzadt a jégtorlasz. A víz nem talált utat, és 58 helyen törte át a töltéseket. Öt ember meghalt, hidakat, vasúti töltéseket, utakat, épületeket döntött romba a jeges víztömeg.  Harminckilenc településről 57 ezer embert kellett kitelepíteni, és több ezren veszítették el otthonukat. "Ma már alig van esélye egy olyan kitartóan hideg télnek, amely az akkori jégtömeghez hasonlót zúdíthatna ránk, rekord árvizek mégis egyre gyakrabban érnek el minket" - mondta.  Emlékeztetett arra is, hogy a jól ismert 1838-as pesti árvíz előtt, 1775-ben egy hasonló jeges árvíz okozott károkat, s már akkor felmerült a Duna szabályozásának gondolata, a megfelelő védművek azonban csak 1876-ban épültek meg.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2013 júniusában az 1838-as nagy árvíz óta nem látott árhullám érkezett Magyarországra. Nagybajcstól Bajáig mindenütt megdőlt az elmúlt több másfél évszázadban mért legmagasabb vízszint. Az árvíz a harmadik nyolc méter fölötti vízszintet hozó áradás volt a Dunán tíz éven belül, amire még nem volt példa. "A természet nemcsak a 19. században vagy az 1950-es években figyelmeztetett bennünket. A tudásra, amellyel a felgyorsult hidrológiai ciklusok ellen védekezhetünk, a következő évtizedekben nagyobb szükségünk lesz, mint valaha" - hangsúlyozta a köztársasági elnök.


Fehérvári Tamás kijelentette: Tolna megye érintett települései számára a jeges árvíz nem csupán egy, a sorsukat alakító komoly katasztrófa volt, hanem egy kitörölhetetlen, meghatározó emlék is. A megye szívügyének tekintette, hogy felhívja az ország figyelmét a 60 éve bekövetkezett eseményre. Hiszen a megemlékezés jelentősége abban rejlik, hogy a hasznos tapasztalatok a jövő építéséhez is hozzájárulnak – hangsúlyozta az elnök.
Az, hogy Tolna megye vizekben gazdag vidék, nem pusztán adottság, ennél sokkal több. Egyfajta kincsként is tekintünk arra, hogy hagyományaink alakulásában, valóban a víz az úr – utalt a vízparti

térség kulturális szokásaira. Az elnök régi elbeszéléseket idézett fel, melyek szerint: a 19. század végén szinte minden családnak volt csónakja, mellyel például a piacra közlekedtek, de sok település halottjait is így vitte ki a temetőbe. A sokat emlegetett mondás, hogy „Ötték a sűtt halat a főttel”, az egyik legjellemzőbb szokásra utalt. Ennek köszönhető, hogy – egyébként az árvizes esztendőkben kenyeret helyettesítő – halhús, számos formában gazdagítja a megye kitűnő gasztronómiáját.
A Gemencet – mint Európa legnagyobb ártéri erdejét – Fehérvári Tamás egyfajta „vadvízországnak” nevezte, amely a tatár és a török vészek idején megóvta a sárközben élő embereket.
A folyó menti közösségek históriái bizonyítják, hogy a víz magát az életet jelentette számukra – húzta alá az elnök.
Fehérvári Tamás szerint 1956 a megpróbáltatások éve volt, és valódi balsors érte a megye Duna-menti településeit, hiszen az árvíz utcákat mosott el, javakat és jószágokat veszejtett el, családok és generációk munkáját, életét pusztította el. Nehezen képzelhető el, milyen mindent elveszíteni, és látni, ahogy elpusztulnak az otthont alkotó elemek, s a hozzájuk kötődő kedves emlékek.
Az elnök kijelentette: a megemlékezés nem elegendő a boldoguláshoz, arra is szükség van, hogy a jövőbe vetett hitünk ne hagyjon el bennünket. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a megye keleti fele az összefogásból és a segítségnyújtásból született újjá. Az árvíz idején cirkáló csónakok a menthető javak és a bajba jutott emberek mellett a reményt is szállították.


Fehérvári Tamás kijelentette: Tolna megye gyönyörű és a Duna-menti térség tele van lehetőségekkel. Az egykor virágzó ártéri, foki gazdálkodásnak nem csupán a bőséges haltermés volt a hozadéka, hanem azok a remek termőföldek is, amelyek a sárközi mezőgazdaságot az élre juttatták. Mivel a környezetünkben rejlő lehetőségek igazi értékeknek számítanak, ebben az értelemben rendkívül gazdagok vagyunk. A Sió az egyik legígéretesebb lehetőség, amelyből gazdasági és turisztikai tőkét kovácsolhatunk – utalt a Sió projektre.  

Manapság is vannak az árvízhez hasonló kihívások, amelyeket szakértelemmel, partnerséggel és közös erővel megoldhatunk – zárta beszédét Fehérvári Tamás.
A konferencia után Bogyiszlón emlékeztek az 1956-os jeges árvízre: a Polgármesteri Hivatal épületének falán elhelyezett emléktáblát Áder János, Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Huszárné Lukács Rozália, Báta, Tóth István, Bogyiszló és Gerő Attila, Sióagárd polgármestere, valamint Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke koszorúzta meg. A konferencia helyszínén, a szekszárdi Vármegyeházán korabeli fotókból, dokumentumokból rendezett kiállítás idézi fel az 1956-os áradást.


Az 1956. márciusi dunai jeges árvíz idején négy falu egész területét, további 16 község kisebb-nagyobb részét érte utol az áradás, amely 8500 lakóházat pusztított el. Az áradásban egy magyar és egy szovjet katona, és három civil vesztette életét, köztük egy 11 éves gyermek. A vészelhárításban komoly szerepet kapott a hadsereg: tűzszerészek robbantották föl a korabeli Kossuth-hídnál feltorlódott jeget, a déli országhatárnál a jugoszláv katonákkal együtt vették aknatűz alá a jégtáblákat, és bevetették a magyar légierő bombázóit is.

(MTI, Tolna Megyei Önkormányzat)
*****
Víz Világnapja - Szekszárdon
Összefoglaló az ünnepi közgyűlésről

*****

Pillanatképek a bogyiszlói megemlékezésről 
*****
Hullámok
Ábrahám Exit Béla festménye
40×50 cm
olaj, farost