2016. április 25., hétfő

II. évfolyam 17. számBALOGH JENŐ VILÁGKÉPE

          Napokig, hónapokig rágódik. Amikor összeáll a kép, akkor megfesti. Nem termékeny. Gondolatokat közvetít. Odafigyel a világra. Úgy álmodta  meg a „Mentsük meg földünket!”-gondolatot.  Ez az 1990-es években történt. Nincs emberi magyarázat. Isteni akaratnak tekinti. Mint mindent az életében. A planetáris tudat gondolat szerint meg kellene tanulni az embereknek a Földön békességben élni. A Föld energiakészletét ésszerűen kellene felhasználni. Csak így lehet béke. Balogh Jenő  személyisége, egyénisége, tehetsége szerint  jár kel a világban képeivel. Az embereknek közölni akar. Szavakkal is kifejezi magát, de a festészetet is Isten adományának köszönheti. Vallja, meggyőződése, hogy Ő Isten kegyelméből lett festő. A képeket a világban mindenütt megértik. Új-Gineától kezdve Columbiáig. Bárhol a világban  ahol  kiállít, Indiában, Görögországban ugyanazt az elismerést kapja.
           Szekszárdon ahol él, lakik, dolgozik értik-e szavát?

Tagja a Művészek Nemzetközi Szövetségének. Ők a világ különböző részeibe delegálják, hívják kongresszusokra, kiállításokra.
Az istenhit tapasztalásból alakult ki Balogh Jenőnél. Annyi minden történt az életében, amit nem tervezett, mégis megvalósult. Lehetetlennek tetsző dolgokat sorol. Mesél. Akár Háry Jánost hallgatnánk. Csak Balogh Jenő fényképekkel is igazolja, hitelesíti, illusztrálja, dokumentálja, történeteit. Többször megmenekült a halálból. Szekszárdi építkezéskor egy pillanat állította meg és hárította a tragédiát. Nem tud úszni. Akkor miért megy víz közelbe. Taiföldön a tenger vetette partra, mint egy falevelet.  Sorol még számos új születésnapot.
A kezdet? A gyerekkor. Vonzotta az utazás, Kelet- Dél-keletázsia. Európát is bejárta, de a Távol-Kelet az igazi vonzerő számára. Ősi kultúrák. Japán, Korea, Thaiföld, Malajzia, Singapur, India, Nepál.
               Olyan természetességgel sorolja Balogh Jenő ezeket az országokat, mint amikor átlépjük országunkon belül a megyehatárokat. Mindenütt otthon érzi magát. Több nyelven tanult.  Megtanult például ómalájul olvasni. Amikor Malajziában volt egy hősi emlékmű feliratát olvasta. Csoda-e, hogy a vendéglátói magukhoz ölelték?
Az indiai utazása előtt is látott jelet. Fényt. Nem tudta milyen gyakorlati lépéseket kell tennie. Mindig lehetetlen célokat tűzött ki. A célt kell nézni és az eszközök hozzá jönnek. Vallja.   
              Álmában azt kérdezte tőle egy hang, mit akar? Boldogságot, gazdagságot? A Világot kérte. Többen mondták, hogy pszichiátriai eset. Elismeri.
             A világban tett utazásainak élményei, hangulatai jelennek meg a festményeken. Elmélyülést kíván ez a munka. Nem csendéletről, utcarészletről van szó. A képeket ki kell találni és lelket kell bele lehelni! Ezt a lelket érzik a képeken bárhol a világon. Balogh Jenő vajúdik, míg megszületik egy-egy alkotás. A technikát nem tanulta stúdiumokon. Néha ujjhegyeivel viszi az alapozott vászonra, lemezre a festéket. Ecset helyett. A kép sajátos faktúrát lel ilyen módon. Mondanivalójával a Föld megmentését szolgálja.
            Szeretet, becsület, hűség olyan fogalmak, melyek értéküket veszítették. Jelentéktelenné váltak. A tízparancsolat egyetlen pontját sem ismerik  Balogh Jenő véleménye szerint. Ne ölj! Ne lopj! Az energia fogyasztása olyan mértéket öltött, mely rombolást, pusztítást jelent. Külső-belső energiáit meglopják egymástól az emberek. A Föld energiáját is ilyen módon tulajdonítják.  Katasztrófára, háborúságra éhes generáció a miénk. Gyilkolás, öldöklés, ami vonzza a televízió képernyői elé emberek millióit. Szerte a világon.
                     A Nap fényét senki nem értékeli. Nem hálás érte. Egy virágszirom hajnali fényekben senkit nem érdekel.  Az égboltra senki nem tekint föl. Nem ismerjük a csillagok neveit.

Balogh Jenő az univerzumot  szülőhazájának tekinti. Az egész világ az otthona. Egy japán pagodában éppen úgy jól érzi magát, mint a sivatagban. Az emberekkel való kontaktus teremtése kitűnő. Számára nem jelent idegenséget bármilyen nációval beszél. Mindezek ellenére társtalan ember Balogh Jenő. Nincs társ a gondolataihoz. Állítja, hogy  az embereket nem érdekli a világ jövője. Ha érdekelné őket, tennének valamit az igazság megértéséért. Az igazság és gazság közötti különbség csupán egy  „i” betű. Ez lehet akár Nagy I betű is. Idea. Nagy Intelligencia. I vagyis Isten. Ideák Ideálja! Nem vesznek tudomást  a nagy „I” létezéséről.  Balogh Jenő hite, meggyőződése e nagy „I” körül forog, él, lélegzik. Nem terel, térít maga mellé embereket. Ám szervez. Létre hozta az ART’999 művészeti csoportot, egyesületet. Ennek 15 éve. A tagság változik. Jönnek, mennek. Tartozni akarnak valahova, valakihez. Aztán valami erő elszakítja őket ettől a csoporttól.
            Balogh Jenő semmit nem kér a világtól.  Nincs semmi  szüksége olyan értékekre, mely a földi ember számára fontos. Egy dolgot kér ajándékként. Mondjon érte egy imát, aki szeretettel gondol rá!  Imádságra hív! Tudunk-e imádkozni? Fontos-e még napjainkban? Kinek? Saját szabadalmának tekinti, hogy mondjunk érte egy imát. Mert erre az embernek mindig szüksége van. Az ima Balogh Jenő fogalmai szerint kulcs a mennyországhoz. Fohász az égiekhez.          
            Meghallgatást kér az ember az imában. A tibetiek haranggal, csengővel jelzik az ima idejét. Figyelmet kérnek az égiektől. Ez  hazai istentiszteleteinket, miséinket, áhítatainkat is jellemezheti. Sem helyhez sem időhöz nem köti az imádságot.
             Nem katedrálisok, templomok falai közé kell zárni a nyugalmat. Az őserdő, az utca minden hely alkalmas az imádkozásra. Éjjel, nappal. A Biblia, a Talmud, a Korán, az indiai mitológia  Balogh Jenő  olvasmányélményei között van. Fejet hajt valamennyi előtt. Olyan kérdéseket vet föl hite, meggyőződése, alkotói tevékenysége, munkálkodása, melyekre nem lehet pár percben tőmondatokban válaszolni. Hosszú órákat lehet eltölteni Balogh Jenő otthonában utazásai alkalmával készült fényképek százainak vetítése közben, melyek bizonyítékai bizonyságtételének.
             Amikor köszönetet mondunk egy hosszabbra kerekedett élménybeszámoló, kép bemutató, kiállítás után Balogh Jenőnek, akkor most  Olvasó, Hallgató hunyd be szemed! Teljesítsük Balogh Jenő kérését. Imádkozzunk érte. Magunkért. Legyünk pár pillanatra csendben. Kívánjunk valamit. Közösen. Magunknak is. Azt például, hogy megszülető gondolataink valósuljanak meg. Tudjuk végre hajtani feladatainkat a céljaink eléréséig. Kívánjuk, hogy ha már nekünk van minden nap kenyerünk, akkor legyen annak is, akinek nincs. Gondoljunk a világ  éhezőire. Kívánjuk a megbocsátás erejét. Azokért akik megbántottak bennünket, akik vétettek ellenünk.  Kérjük, hogy a kísértéseknek tudjunk ellent mondani. Távozzon tőlünk minden rossz, gonosz gondolat, távol álljon ilyen  cselekedet.  Kívánjuk, hogy Balogh Jenő tudja megvalósítani álmát, váljon valóra a „Jótékonysági Világnap”.  Egyetlen nap csupán egy évben. Legyen így! Ámen!
                                                                                            Decsi-Kiss János
*****
Balogh Jenő kiállításáról
Zalakovicsné Kovács Klára összeállítása
*****
MESÉK A NAGYSZEDERFA ALÓL...
*****
Lakodalom (I.)
Részletek Szabadi Mihály könyvbemutatójáról

*****


A NÉP AZÉ, AKI MEGMŰVELI
Április 4-ről szóljon az ének.  Ezen a napon született Szabadi Mihály 1937.esztendőben.Szóljunk, énekeljünk arról az emberről, akinek ha nevét beírjuk a google keresőbe, akkor minden fontos információt megtudhatunk Róla. Itt akár be is fejezhető énekünk. Csakhogy, aki az interneten, a hálózatok hálóján keresi és meg is találja Őt, nem láthatja azt a fehérbe csavarodott bajuszt és azt a csillogást a szemüvege mögött, ami jogos büszkeséget sugároz. Büszke lehet mindenre amit eddigi életében tett. Ezt a környezete is elismeri, tudomásul veszi! Veheti! Vehetné. Jobb, ha nem használunk énekünkben feltételes módot, mert ha így visszajutunk a születési helyéhez, dátumához és feltesszük a kérdéseket: mi lett volna, ha nem Sióagárdra születik? Mi történt volna, ha húsz éves korában nem látta volna szükségesnek és helyén valónak 1956-ban, a népi demokrácia megteremtésének idejét? Ha nem Majosra kerül tanítónak? Ha nem lesz népművelővé? Akkor nem ismerték volna el azért a kultúráért végzett szolgálatát, amit szocialistának neveztek akkortájt. Ez azon kitüntetések sorában is elsők között említhető, ahol a Bessenyei György díj, az Örökség díj, a Csokonai Vizét Mihály díj és lehet folytatni tovább a teljesség igénye nélkül a szülőfalu és a megye, valamint az országos szövetségek által adományozott elismerő okleveleket, díjakat. Népművelőnek vallja magát múlt, jelen és jövő időben is. A néptánchoz való kötődése talán nagyobb ismertséget hozott számára, de ez is szervesen beletartozik abba a fogalomba, amit Ő maga a népi kultúra tárgykörébe sorol. Amikor a népről esik szó, mindig az alapoknál indítja gondolatait, hitvallását. Nép azé, aki megműveli.  Mivel ezt nem tartja tréfa dolognak Szabadi Mihály, pödör egyet bajuszán, nyomatékul, igazolásként. Egykori mondás szerint, ott kezdődik  az embör, ahol a bajusz! Ebben a férfiasságát is jelző pödörintésben ott látni a magyarság vállalását, közben kiegyenesíti derekát, s mint ilyen ember poharat is emel, legyen abban bor, vagy pálinka. Hűségről beszél, mi honjához, népéhez köti. Így volt, van és reményeink szerint marad akkor is, amikor nem akármilyen muzsika dallamára táncba kért, kér egy asszonyságot a maga bandájából. A bandáknak meghatározott, történelmileg formált szerepe volt. Egy-egy banda kialakulhatott tizenkét éves korban, aztán a kötelék  halálig tartott. Minden hétköznapi munka, magvetés, aratás, szüret, házépítés, de a tánc vonatkozásában is jellemző módon volt jelen a banda. Ezt Szabadi Mihály kellő alázattal fogalmazza. Abban a világban, amikor még  egészben voltak a falvak,  parasztok voltak a parasztemberek és éltek a falusi közösségek, addig a tánc azt jelentette, hogy része volt az életnek! Nemcsak a fiataloknak,  hanem az idősebbeknek is. Olyan alkalmak voltak, amikor természetes volt, hogy valaki táncol. Lakodalom, családi összejövetel, közös  munkavégzés utáni vigadalom. Akkor úgy táncoltak, ahogy maguknak fütyültek. A közösség kialakította azokat a szabályokat, amiket illett mindenkinek betartani. Ezekről az illemszabályokról éppen a közelmúltban kezdte írásba öntve megfogalmazni Szabadi  Mihály - helytörténeti hitelességgel - az emlékeit. Írás. Külön ember, más gondolkodás, eltérő kifejezésmód. Talán érthetőbb is a táncnál? Mindenképpen Szabadi Mihály írásigénye, kényszerűsége is a rendelt időben indult. Senki más nem szólhat arról az örökségről, amit jussként a szülőfalujától, lakóhelyétől kapott. Az írás sajátos étvágynak a szülője is. A megtörtént valóságot alapként felhasználva, írói képzelőerővel vágott , amint mondja, nagy fába! Regényt ír. Közben megfelelő kézi szerszámokkal fát farag, azzal az igényességgel, amely mesterfokon betölti funkciójával is a szépség fogalmát. Mindezek mellett, vagy éppen ellenére még hangsúlyozottabban népművelőnek tartja magát. Ebből nem lehet kihalni. Mit ért ez alatt? Az emberek gyűjtik az ismereteket, gyarapodik tudásuk, közben szeretnének szórakozni, mulatni. Az embernek halálig tanulni kell. Ez helyén is való dolog. Ám a művelődésben szolgáltatóknak meg kell válogatni, hogy mit adnak. Eluralkodott az igénytelen szórakoztató ipar és ez bűn. Ezekről szólnak a „nadrágos ember” Szabadi Mihály író-olvasó találkozói, amikor a jelen levők testi, lelki frissességet kívánnak a szerzőnek különösen április 4 tájékán. D.K.J.
SZABADI MIHÁLY : Sióagárdon született 1937.április 4-én. A Pécsi Pedagógiai Főiskolán szerzett diplomát. Népművelő. Koreográfusként szerzett ismertséget nemzetközi vonatkozásban is. Szakmai tudását megyei, országos szervezetek oklevelekkel, díjakkal ismerték el. Nyugdíjasként helytörténeti dokumentum értéket hordozó elbeszéléseket, regényeket ír.például: LAKODALOM….
*****
Beszélgetés Varga Andrással (Kölesd)
*****
 Hajós - pincefalu (2016 tavasza)
*****

 V. Vesztergám Miklós tárogatózik
***** 
 Ábrányi Emil: Él a magyar
Publik Antal előadóművész tolmácsolásában

***** 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése