2016. április 11., hétfő

II. évfolyam 15. szám

MADÁRSZEMMEL 

Ha gépen szállnánk fölébe, így látnánk a szálkai tábort! A Szálkán a Művészetért Alapítvány" által működtet ifjúsági alkotótábor 1992-ben fogadta első táborozóit. Akkor a József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány együttműködésével  a határon túlról is érkeztek táborozók. 1995-ben nemzetközi tábor is volt. Ekkor kilenc ország 42 fiatalja ismerkedett Szálka környéki Sárköz-Völgység néprajzával, hagyományaival. Az utóbbi kilenc évben a tábori program "Kultúra-Környezetvédelem-Kommunikció" elnevezéssel működik. E program legfőbb támogatója a Paksi Atomerőmű. A 2015.évben "EGRESSUSS"elnevezéssel cselekvési program fogalmazódott meg. Ebben több civil szervezet, országos egyesület vesz részt. 2012-től  ez a szálkai alapítvány évről évre, több sikeres pályázattal,az igényeknek megfelelően fejlesztési beruházásokat végzett. 2015-ben egy 8+1 személyes (ugyancsak pályázaton nyert) VW mikrobusszal lehetőség nyílik, hogy kis létszámú zenekarok, kamarakiállítások képeinek szállításával országhatáron túlra is eljuttassuk Szálka község kulturális életében is szerepet játszó ifjúsági alkotótábor missziós céljának megfelelő előadásokat, bemutatókat. -dkj-
*****
 ÖRÖKSÉGÜNK

ÖRÖKSÉGÜNK SAJTÓKÖZLEMÉNY
Paks, 2016. március 17.
Március közepéig éppen félszáz videofelvétel érkezett arra a felhívásra, amelyben az Örökségünk mozgalom elindítói arra kérték a magyarokat világszerte, énekeljék el és rögzítsék Gyulai István Örökségünk című dalát. Amerikától Ausztráliáig számos egyéni és közösségi produkció született a kezdeményezés kapcsán, melynek lényege felhívni a figyelmet a magyar nyelv megőrzésére, a magyarság megtartására.
A március közepéig beérkezett videoklipeket értékelve a zsűri a legjobb előadónak járó díjat a sajókazai Bíró Orsolyának ítélte, a legötletesebb klip a döntés szerint a kárpátaljai Aknaszlatinán készült. A helyszínválasztásért járó díjat a kalotaszegi Zsobok kapja, míg az ausztráliai Brisbane magyar közössége által forgatott klipet különdíjjal jutalmazzák a legnívósabb produkcióért. Paks város különdíját a Kézdivásárhelyen élő Gergely Zsolt veheti át.
A zsűri tagja volt Kalocsai Andrea kiemelt szerkesztő-műsorvezető (MTVA); Decsi-Kiss János Prima-díjas képzőművész, újságíró, a Magyar Kultúra Lovagja; dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.); Gyulai István, a dal szerzője és Babai István, az Örökségünk stáb vezető operatőre.
A Paksról indult mozgalom, melynek védnöke Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Süli János, Paks város polgármestere és Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, több ezer embert mozgatott meg világszerte. A legtöbb alkotás – mint ahogy az a kezdeményezés honlapján található világtérképen is látszik – Erdélyből érkezett. A pályázat közösségeket mozgatott meg és kovácsolt össze, diákok és tanárok, idősek és gyerekek énekeltek, dolgoztak együtt, sok településen ünnepi eseménnyé nemesült az Örökségünk előadása, a hozzá kapcsolódó forgatás. Ozsdolán, Érmihályfalván és Pakson egy-egy teljes iskola adta elő a dalt.
Számos településen – Brisbane-től Galántáig, Kézdivásárhelytől Kiskövesdig – a március 15-i nemzeti ünnep része lett az Örökségünk eléneklése.
– Titkon reméltük, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés. Nagyon felemelő, hogy ezrek énekelték el már mostanáig a határon túli magyar középiskolások táborában született dalt. Az pedig külön öröm számomra, hogy nemcsak a meglévő zenei alappal születtek produkciók, hanem új hangszerelésben, új hangszerek megszólaltatásával - fogalmazott Gyulai István, a dal szerzője.
– Fantasztikus látni, hogy sokan megértették a dal üzenetét, rengeteg időt és energiát áldoztak arra, hogy hallassák hangjukat, megmutassák közösségüket éljenek akár egy kárpátaljai kis faluban, akár a távoli Ausztráliában – fogalmazott Vida Tünde, a mozgalom elindítója.
Az Örökségünk mozgalom a későbbiekben is várják és díjazzák az alkotásokat, új kategóriaként a legjobb zenei feldolgozást is. Eközben versmondó és esszépályázatot is hirdetett a szervezőbizottság „Megtanulom, megőrzöm” címmel határon túl és határon innen élő magyarok számára. A beérkezési határidő itt 2016. május 15., a részletek a kezdeményezés honlapján olvashatók: www.oroksegunk.net
*****

A Föld Napja - Fotó- és festménykiállítás a Bezerédj Galériában (II.)
*****

„SZELLEMI ÚJJÁSZÜLETÉS”
„…a szellemi újjászületés döntő pillanat az ember életében, amikor akaratát tudatosan Isten akarata szerint kezdi kormányozni (ld. legyen meg a Te akaratod)Ez a lélek változásának kezdete. Szellemi újjászületés. Feltétele a meggyőződéses hit. Ilyenkor elkezdődik az egykor elbukott visszatérésének folyamata. Ha ez az akarati változás korán bekövetkezik az ember életében, nagyobb érettségre juthat a Földről való távozás előtt. (Bertha Dudde 1949. Németország))” „Érlődik bennem az idő”-D.K.J.2014. Magyarország) 
*****
Modern Városok Mérey Mihály program - Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének sajtótájékoztatója
*****


IMÁDSÁG HEGEDŰKKEL, HÁRFÁVAL

„Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni”. Ezzel a gondolattal köszöntötte Thornóczki Gábor, mint házi gazda, a bátaapáti evangélikus templom hangversenyi közönségét. Miért éppen Bátaapáti? Mert az idei hangverseny már a harmadik abban a sorban, amelyet Rohmann Henrik (1910-1978) hárfaművész  emlékének szentelt a Budapesti Hegedű-Hárfa Duó, vagyis Földesi Lajos és Kocsis Andrea.

   A hagyományteremtés szándékával indult a hangversenysorozat 2010. augusztus 4.én amikor Rohmann Henrik születésének 100. évfordulójára emlékeztek szülőfalujában Bátaapátiban. Ma már ebben a völgységi kis faluban egyre többen ismerik neves hárfaművészük életútját, aki zenei tanulmányait 1926-34 között a budapesti Zeneművészeti Főiskolán Mosshammer Ottónál, a kor legnevesebb tanáránál végezte. Majd az Operaház ösztöndíjasa és 1945-től 1971-ig e színház rendes tagja volt. Mesterkurzusokat vezetett az USA-ban, Hartfortban.  Szólistaként országszerte hangversenyezett.

   Rohmann Henrik utolsó tanítványának vallja magát Kocsis Andrea hárfaművész. Ilyen módon, a mester iránti tisztelete teremtette, az emlékhangverseny sorozat gondolatát. Földesi Lajos hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti  Egyetem docense, aktív részese, társa lett e zenei sorozat megvalósításának, amely idén már nemcsak Bátaapátiban, de Mórágyon és Bátaszéken is látható, hallható volt. Három helyszín. Három műsor. Ami közös, az a különleges hangszer-összeállításban van. Hegedűk és hárfa. Azért a többes szám, mert ebben az évben kiegészült a duó. Földesi Lajos tanári küldetésének bizonyságául, lehetőséget adott tanítványainak is ez emlékhangversenyen való közreműködésre.

    Bátaapátiban augusztus 4-én szólaltatták meg hegedűiket, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem „Kivételes Tehetségek Előképző Tagozata” növendékei. Név szerint: Kuti Róbert (12 éves), Korb Vanessza (14 éves) és Kökény Eszter (15 éves). Kivételes tehetségüket Kocsis Andrea hárfakísérete tette hangsúlyosabbá. A mórágyi közönség előtt megmutatták virtuóz technikájukat is, amit Kovács Kálmán zongoraművész játéka tett lehetővé.

Olyan világhírű zeneszerzők művei szólaltak meg előadásaikon, mint például Rossini, Donizetti, Ravel, Paganini, Sarasate, hogy csupán néhányat említsünk.

    Földesi Lajos három évtizede a Szekszárdi Kamarazenekar művészeti vezetője. Hangversenyeik azért hagynak maradandóbb nyomot a közönségben, mert olyan ismereteket, információkat  tár fel az előadás közben, amelyekhez csak nagyon kevesek juthatnak. Így például a bátaszéki hangversenyen felhangzó Vivaldi „A négy évszak” című hegedűverseny rendhagyó előadásán a kottasorok közé vezette a hallgatóságot. Szonettekről, madárhangokról, kutyaugatásról, örömről, fájdalomról viharjelenetekről és egyéb érdekességekről, mint zenei megfogalmazásról is esett szó.

     Azok, akik részesei voltak - mint érdeklődő közönség - e hangversenysorozatnak, jelenlétükkel is támogatták azt a kezdeményezést, mellyel ez a térség is bekerült a komolyzenét értékelő és megbecsülő országos vérkeringésbe.
                                                                                                                        Decsi-Kiss János
*****
Romák Világnapja
 (2016-04-09 Decs)

*****
Szabad-e tüzet gyújtani?
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója >>
*****
Kérdések és válaszok a Paksi Atomerőműről (IV.)
*****
KÖZFOGLALKOZTATÁS
Gyümölcs-zöldségtermelés, feldolgozás, útkarbantartás

Közfoglalkoztatás, Startmunka mintaprogramok Tolnában
 
Ezerötszáz-nyolcvanhét ember foglalkoztatását biztosítják Tolna megyében a járási Startmunka mintaprogramok és az úgynevezett ráépülő mintaprogramok. A programban 107 projekt van, ennek 2,1 milliárd forint támogatási keretösszege teszi lehetővé az 1587 ember foglalkoztatását idén márciustól jövő év február végéig a megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint.

A közfoglalkoztatási programok indítására a jogszabály szerinti kedvezményezett települések, illetve az ilyen járásban lévő települések pályázhattak. A lehetőséggel Tolnában három, a dombóvári, a tamási és a paksi járás negyvenhét önkormányzata, és egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság élt. A mintaprogram egyik eleme mezőgazdasági tevékenység folytatása, hogy a helyi adottságok, lehetőségek kihasználásával helyben megtermelt zöldségek, gyümölcsök, takarmánynövények és a kisállattartás révén biztosítsák az önkormányzati intézmények konyháinak ellátását. A fennmaradó többletet pedig feldolgozhassák, tartósíthassák, raktározhassák.

Vannak települések, melyek a bio-és megújulóenergia-felhasználásában érintettek, amivel a gázt alternatív fűtési móddal tudják kiváltani. 

A szociális programelemekben a közfoglalkoztatottak.a települések összképének javítása érdekében belvízelvezetést, a mezőgazdasági földutak rendbetételét, az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását és a közúthálózat javítását végzik.

A Startmunka mintaprogramhoz tartozik az önkormányzati Útőr-program is, amikor az önkormányzati kezelésben lévő utak, közterületek karbantartását végzik. Ebben Tolnában 29 településen, 200 ember vesz részt. Ráépülő, varrodai program Fürgeden indult, itt közfoglalkoztatottak számára varrnak munkaruházatot, illetve értékesítik azokat. Márciusban két országos közfoglalkoztatási program is elkezdődött, vízgazdálkodás és az állami erdőgazdálkodás, itt 239 ember támogatott foglalkoztatását vállalták.
F. Kováts Éva
*****
Teréz anya pályázat különdíjasa: Süle Viktória
*****

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése